Storitev upravljanja z vodnimi viri – FVG


Project Partner 5 (PP5)

Služba za upravljanje z vodnimi viri – FVG
Via Giulia, 75/1 – I 34126 Trst

RL= Giovanni Petris
TM= Chiara Bertolini

Staff: Casagrande

giacomo.casagrande@regione.fvg.it;
Tel: 0432 935727

 

 

 

Dejavnosti partnerja

Direkcija za okolje, energijo in politike za gorska območja, ima preko Služba za upravljanje z vodnimi viri (v skladu s členom 63) Deklaracije o delovanju organizacijskih struktur DGR n. 1860 dd. 24.09.10 sledeče kompetence. Pripravlja izvedbene načrte ureditve povodja, odgovorna je za hidravlične posege in hidrološke napovedi v regiji v skladu z načrti za izboljšanje povodja. Poleg tega sodeluje z Autorita di bacino pri pripravi načrtov upravljanja povodij na regionalnem in nacionalnem nivoju. V zvezi s tem, po ukinitvi Uprave za deželno vodno območje Furlanije Julijske krajine, kot izhaja iz deželnega zakona št. 9 z dne 27. aprila 2012, so bile pristojnosti ukinjenega zavoda prenesene na Centralno direkcijo za okolje, energijo in gorske politik Furlanije Julijske krajine.

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov

Centralna direkcija za okolje, energijo in gorske politike je s pomočjo Služba za upravljanje z vodnimi viri kot upravno deželno službo vsekakor sposobna finančno podpreti izvajanje projekta.

Direkcija ima 240 zaposlenih, od tega jih je na Službi za hidravliko 90. Proračun Direkcije za leto 2010 je znašal 66.832.493,6 EUR.

 

Naslov:

Služba za upravljanje z vodnimi viri – FVG
Via Giulia 75/1
34126 TRST - ITALIA
web: www.regione.fvg.it

Team Manager

Chiara Bertolini

mail: chiara.bertolini@regione.fvg.it
 

 

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu