Kraški Vodovod Sežana d.o.o.


Project Partner 4 (PP4)

Kraški Vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta, 6 – SI – 6210 Sesana

RL= Mitja Leban
TM= Mitja Leban

info@kraski-vodovod.si;
Faks: +386 5 7311 650

  

 

Dejavnosti partnerja

Podjetje vodi integrirano vodni cikel: pitna voda, kanalizacija in čiščenje.
Podjetje stalno spremlja vode z uporabo spletnih sond, natančnih analiz, vzorčenja v svojih laboratorijih, pregledov, testov in vzdrževanja vodovodov za učinkovito, varno in pravilno delovanje obratov.   

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov

Kraški vodovod Sežana ima 55 zaposlenih različnih profilov, ki so odgovorni za preskrbo z vodo prebivalcev kraških občin v obmejnem pasu med Slovenijo in Italijo. Kraški vodovod Sežana razpolaga s kadri, opremo in podatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo predvidenih nalog v okviru projekta. Hydro Karst.

 

Naslov:

Kraški Vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta, 6
6210  SESANA - SLOVENIA
web: www.kraski-vodovod.si

 

Team Manager

Dott.  Mitja Leban
email: info@kraski-vodovod.si;

 

 

 

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu