zaključno srečanje

Vabimo vas na zaključno srečanje standardnega projekta HYDROKARST
Trst, 21.01.2015, 9 – 15.30 Area Science Park, Kongresna dvorana
Postojna, 22.01.2015, 9 – 15.30 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2

Trst, 21.01.2015:Pozdrav in začetek srečanja
Prof. Maurizio Fermeglia, Rektor Univerze v Trstu
Avv. Sara Vito, Odbornica za okolje in energijo, Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina
Dott. Umberto Laureni, Odbornik za okolje, energijo, preustroj onesnaženih območij, kmetijstva in ribištva, Občina Trst,
Dott. Kukanja Vladimir, Župan Občine Devin Nabrežina
Prof. Alessandro Fonda, Direktor Oddelek za matematike in geoznanosti.

Slovenščina

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu