torek, 24. junij 2014 ob 11.00 uri - Tiskovna Konferenca Predstavitev publikacije AcegasAps Spa

Tiskovna Konferenca Predstavitev publikacije AcegasAps Spa

torek, 24. junij 2014 ob 11.00 uri na sedežu univerza v Trstu Oddelek za Matematike in Geoznanosti, Ulica Edoardo Weiss 2, Trieste

Dr. Cesare Pillon, pooblaščeni upravitelj družbe Acegas-Aps Spa – Družbe iz skupine Hera ter prof. Franco Cucchi z oddelka za matematiko in vede o Zemlji Univerze v Trstu, ki je vodilni partner projekta »Hydro Karst«, bosta predstavila informativno publikacijo, pripravljeno v sklopu projekta, ki jo bodo razdelili vsem prebivalcem kot prilogo k naslednji številki revije »I Servizi-Storitve«.

Vabilo

AcegasApsAmga - Projekt HYDROKARST Kraški vodonosnik kot strateški cˇezmejni vodni vir

Slovenščina

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu