AcegasApsAmga S.p.A.


Project Partner 3 (PP3)

AcegasApsAmga S.p.A
del Teatro, 5 – I – 34121 Trieste

RL= Cesare Pillon
TM= Enrico Altran

Staff: Navarra, Piselli, Sciolis, Sossi, Strohmayer, Toscano

info.ts@acegasapsamga.it;

 

 

 

Dejavnosti partnerja

AcegasApsAmga S.p.A. je vecstoritveno komunalno podjetje, ki upravlja integriran vodni cikel: pitna voda (3.146 km vodov, 94.387.363 kubičnih metrov pretočene vode in 250.833 strank), kanalizacija in cišcenje (1.898 km vodov, 252.951 strank in 37.865.817 mc predelanega materiala); energetske vire (elektrika, plin); okoljske storitve, pokopališka služba. Nadalje se podjetje ukvarja s študijo, svetovanjem, nacrtovanjem, izgradnjo, upravljanjem in zvrževanjem vodov in tehnoloških obratov. V zvezi z vodnim ciklom podjetje stalno spremlja vode s spletnimi sondami, natancnimi analizamo in vzorcenjem, pregledi, testiranju in vzdrževanjem vodovodnega omrežja za zagotovitev varnosti, pravilnosti in ucinkovitosti delovanja obratov.    

 

Izkušnje na podrocju upravljanja projektov

Oddelek za vodo in plin podjetja AcegasApsAmga S.p.A. je sestavljen iz 384 zaposlenih. Pri nacrtovanju in izvajanju del se oddelek poslužuje oddelka za inštalacije, ki ga sestavlja 27 zaposlenih na obmocju Trsta (4 inženirji, 19 tehnikov in 4 administrativni zaposleni). Za kemijske analize podjetje razpolaga z 1 laboratorij, v katerem je zaposlenih 6 tehnikov

 

Naslov:

AcegasApsAmga S.p.A
del Teatro, 5
34121 TRIESTE- ITALIA
web: www.acegasapsamga.it

Team Manager

Ing. Enrico Altran
email: info.ts@acegasapsamga.it;

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu